I .Đặc điểm, tình hình

Trường Nuôi dạy trẻ khuyết tật tỉnh Sóc Trăng được thành lập từ ngày 07/01/1994. Diện tích đất của trường là: 2554,1m2. Địa bàn trường nằm ven quốc lộ 1A cách thành phố Sóc Trăng khoảng 5 km hướng Bạc Liêu. Trường thu hút học sinh khuyết tật ở 11 huyện thành phố trong tỉnh với 3 dạng tật là khiếm thính, khiếm thị, và chậm phát triển. Đa số gia đình các em ở vùng sâu vùng xa. Học sinh ở rải rác 11/11 huyện, thành phố với cộng đồng 3 dân tộc Kinh, Hoa, Khmer.

  1. Đội ngũ cán bộ, giáo viên nhân viên toàn trường:

   *Tổng số: 36, trong đó: Nữ: 27; Hoa: 01; Khmer: 14; Nữ Khmer: 10

-  BGH: 02;

-  Giáo viên: 22;

- Công nhân viên: 12;

* Học sinh: 149 em; có 15 lớp, Nội trú 08 phòng với  52 HS.

   * Về trình độ chuyên môn

- Thạc sĩ: 01

- Đại học: 21

- CĐSP: 02

- Trung cấp: 05

- Khác: 07

2. Tình hình chi bộ:

* Về tình hình đảng viên

          -Tổng số đảng viên: 25đ/c; Trong đó: 21 nữ. Đảng viên chính thức: 25đ/c

- Dân tộc: Kinh:16; Hoa: 01; Khmer: 8; Nữ Khmer: 6

- Cấp ủy chi bộ: 05, trong đó nữ: 04

* Về trình độ chuyên môn

   - Đại học: 19

   - CĐSP : 01

   - Trung cấp: 04

   - Tốt nghiệp cấp 3: 01

* Về trình độ lý luận chính trị

   - Cử nhân : 01đ/c

   - Trung cấp: 03đ/c

   - Sơ cấp: 03 đ/c

3. Chức năng, nhiệm vụ của trường.

* Dạy văn hóa: Thực hiện theo chương trình dành cho các trường chuyên biệt của Bộ Giáo dục và Đào tạo, sử dụng các phương pháp đặc thù với từng đối tượng học sinh khuyết tật: dạy chữ nổi Braille với học sinh khiếm thị, sử dụng NNKH với học sinh khiếm thính, đặc biệt chú trọng cho học sinh khuyết tật trí tuệ các kỹ năng xã hội, kỹ năng cuộc sống, kỹ năng giao tiếp, tự phục vụ. Tổ chức các lớp dạy năng khiếu tin học phù hợp với từng đối tượng học sinh khuyết tật, giúp các em phát triển khả năng của bản thân hòa nhập với cuộc sống của xã hội.

* Công tác chăm sóc và nuôi dưỡng

Với 149 học sinh khuyết tật ở các độ tuổi, các đối tượng khuyết tật khác nhau, trong đó có 52 em ở nội trú tại trường, nhiều em khuyết tật nặng không tự chủ được hành vi của mình, vì vậy nhà trường luôn chú trọng rèn luyện kỹ năng sống, giáo dục ý thức pháp luật, ý thức chấp hành an toàn giao thông, phòng chống các tệ nạn xã hội và ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh, yêu thương, giúp đỡ nhau, có ý thức khắc phục khó khăn, bệnh tật vươn lên trong cuộc sống. Bên cạnh đó nhà trường còn chú trọng công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, công tác y tế trường học, tổ chức khám sức khỏe định kỳ và chăm sóc sức khỏe thường xuyên cho học sinh. Đảm bảo thực hiện đầy đủ chế độ chính sách đối với người khuyết tật và các điều kiện cho các em học tập và sinh hoạt tại trường. 

Ngoài ra nhà trường thường xuyên tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể thao cho các em học sinh khuyết tật theo chủ điểm hàng tháng.

- Thuận lợi

+ Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Ban Thường vụ và các Ban chuyên trách Đảng ủy Khối các cơ quan trong tổ chức, triển khai thực hiện các mặt công tác xây dựng Đảng tại chi bộ.

+ Tập thể cấp ủy, cán bộ, đảng viên có tinh thần đoàn kết tốt, nâng cao ý thức trách nhiệm đối với chức trách, nhiệm vụ, cùng nhau vượt qua khó khăn, tự lực vươn lên, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

+ Hầu hết đảng viên và quần chúng trong nhà trường chấp hành tốt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; có ý thức tổ chức, kỷ luật cao, tích cực thực hiện nhiệm vụ, tham gia tốt các phong trào của nhà trường và của cấp trên phát động.

- Khó khăn

+ Chi uỷ chi bộ đều làm công tác kiêm nhiệm nhiều, phần lớn đầu tư cho công tác chuyên môn nên việc  đầu tư nghiên cứu sâu vào các văn bản có phần còn hạn chế.

+ Trình độ học vấn của một số quần chúng giữa các bộ phận trong nhà trường còn sự chênh lệch, cho nên việc tiếp thu và nhận thức được nội dung của các Nghị quyết có giới hạn.