SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH SÓC TRĂNG

TRƯỜNG NUÔI DẠY TRẺ KHUYẾT TẬT

----------------

 

NIÊM YẾT CÔNG KHAI THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

 

STT

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

THÀNH PHẦN HỒ SƠ

NƠI NHẬN HỒ SƠ VÀ TRẢ KẾT QUẢ

THỜI GIAN

1

Tiếp nhận học sinh đăng ký nhập học

- Đơn xin nhập học có xác nhận của địa phương.

- Bản sao giấy khai sinh.

- Bản sao hộ khẩu.

- Giấy xác nhận khuyết tật của UBND (xã, phường, thị trấn)

- Hoặc các loại giấy tờ của cơ quan y tế có thẩm quyền xác nhận khuyết tật.

- 01 bản sao hộ nghèo năm 2018 (nếu có) dành cho học sinh khuyết tật có hộ khẩu thường trú trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

- Giấy xác nhận gia đình chính sách: con thương binh, liệt sĩ, nạn nhân chất độc  màu da cam,…(nếu có)

- 03 ảnh cở 3x4 (ghi tên phía sau ảnh )

 

 

 

 

 

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả

 

 

 

 

1 ngày

2

Xin chuyển trường

+ Đơn xin chuyển trường (theo mẫu).

+ Giấy giới thiệu chuyển trường, học bạ và các loại giấy tờ có liên quan (nếu là học sinh từ nơi khác chuyển đến).

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả

1 ngày

3

Xác nhận kết quả học tập

+ Đơn xin xác nhận kết quả học tập (theo mẫu)

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả

1 ngày

4

Rút học bạ

+ Đơn xin rút học bạ (theo mẫu).

 

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả

1 ngày

5

Xin ở nội trú

+ Đơn xin ở nội trú (theo mẫu).

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả

 

1 ngày